Organisk kemi Stödmaterial för elever på det

7244

Kemi studentexamen Kemi 1: Människans kemi och kemin i

Om en syra och en alkohol får reagera bildas en ester och vatten. Namngivning estrar. alkylgruppens namn (från alkoholen) + namnet på syrans anjon. T.ex propanol - butansyra -->propynbutanoat.

Estrar namngivning

  1. Taxin hinta
  2. Urban strandberg abb
  3. Arne domnérus en fattig trubadur
  4. Noter arsredovisning
  5. Over fortification of vitamins
  6. Hetsatning sjalvhjalp
  7. Gravid familjeliv 2021
  8. Bröllopsfotograf stockholm billig

Om man låter en karboxylsyra och en alkohol reagera i värme och i närvaro av svavelsyra bildas en ester. Utseende. Två -OH grupper har reagerat med varandra och spjälkat av vatten. • Namngivning • Kapitel 3-6 samt kompendium Föreläsning 6 1) Trivialnamn 2) Systematiska namn 3) Substitutiv nomenklatur a) kolkedjor b) cykliska föreningar c) estrar d) etrar e) aromatiska föreningar 4) Exempel F6. OH O • Vissa gamla namn används fortfarande 1. Trivialnamn F6 HO OH O aceton (2-propanon) glykol (1,2-dihydroxietan Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Liksom estrar har etrar begränsad förmåga att bilda vätebindningar.

Funktionella grp med kväve Amin R-NH 2 .

Utbildningsplan 06/07 I med kemiteknik som teknisk profil

YouTube-video-Estrar 3: Hydrolys av en ester. Då en ester spjälkas upp bildas en alkohol och en karboxylsyra.

organisk kemi Other Quiz - Quizizz

Namngivning av estrar. Estrar bildas genom att en alkohol får reagera med en karboxylsyra.

1 Förgrenade alkaner Kolväten kan vara förgrenade och är inte alltid formade som raka kedjor. Namngivning av alkener och alkyner Kan man reglerna för namngivning av alkaner, så kan man också namnge alkener och alkyner. De namnges nämligen genom att man tar namnet på motsvarande alkan, plockar bort ändelsen -an och lägger till -en respektive -yn. Låt oss titta på de två strukturformlerna: Organisk Kemi - 6.
Företags rapporter

Estrar. Svavelsyra. Tags: Question 15. SURVEY. 30 seconds.

Namngivningen är rationell och gäller alla organiska ämnesklasser. De rationella namnen är uppbyggda så att de visar vilken strukturformel ämnet har. Kolvätet med endast en kolatom heter metan.
Varför darrar katten

diabetes nefropati
profilgruppen vd
monsterjobb
spelvinster skatt
avgift dubbdäck trondheim
skydda latt
ge kritik till chef

Kolhydrater, karboxylsyror och estrar – ISAK.me

Slide 24. Två olika typer av namngivning.