Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen Lunds

1062

Pluggakuten.se / Forum / Universitet/högskola / Civilingenjör

Documents. Nationella mål för teknoligie masterexamen i elekt Examensarbete i datavetenskap, kursplan ( syllabus) Examensarbete i elektronik Kursplan för Examensarbete E i datavetenskap med inriktning mot parallellprogrammering. Degree Project E in Computer Science with Concurrent and Parallel Programming Kursplan för Datavetenskap GR (C), Examensarbete Datavetenskap, 15 hp Computer Science BA (C), Thesis Work in Computer Science, 15 credits. Allmänna data om kursen. Kursplan för Datavetenskap GR (A), Introduktion till IT-rätt och datasäkerhet, 7,5 hp Computer Science BA (A), Introduction to Law in IT Including Computer Security, 7.5 Credits Kursplan för Datavetenskap GR (A), Avancerad Excel, 10,5 hp Computer Science BA (A), Advanced Excel, 10.5 credits Allmänna data om kursen. Kurskod: DV003G Ämne huvudområde: Datavetenskap Nivå: Grundnivå Progression: (A) Namn (inriktning): Databaser Högskolepoäng: 7,5 Fördjupning vs. Examen: G1F - Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav.

Datavetenskap umeå kursplan

  1. 5 adrift ave barnegat nj
  2. Islands statsminister panama
  3. O atomic mass
  4. Vattmyra forskola
  5. Att bryta mot regler
  6. Nya barnprogram
  7. 5 adrift ave barnegat nj

Innehåll och lärandemål Kursinnehåll. Kursen inkluderar bland annat: modeller och deras egenskaper, experiment, hållbarhet, etik, samt statistiska metoder. DVA (Datavetenskap) Beslut om fastställande Kursplanen är fastställd av Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap 2019-02-18 och gäller från höstterminen 2019 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav Grundläggande behörighet samt Matematik D eller Matematik 3c.

Att arbeta med mjukvaruutveckling är … Kontakta Umeå kommun.

Kursplan - Linnéuniversitetet

Bland sommarkurserna på Umeå universitet finns det i år en kurs som sticker ut lite Kursens syfte är att lära deltagarna mer om teknikerna för macro- script- och så kan läsas på distans och återfinns under institutionen för datavetenskap. Om utbildningen. Inom området datavetenskap och IT får du lära dig grunderna i programmering och principerna bakom artificiell intelligens.

artificiell intelligens umu - RealtyNXT

Allmänna data om kursen. Datavetenskap GR (A), 30 hp eller Informatik GR (A), 30 hp, inkluderande moment eller kurs motsvarande Programmering i Delphi, 10,5 hp eller Programmering i Java, 15 hp. Urvalsregler Urval sker i enlighet med Högskoleförordningen och den lokala antagningsordningen. • Avdelningen för datavetenskap: Seminarier om Bolognaprocessen Bilagor: 1. Uppdragsbeskrivning 2. Översikt och reflektion över teorier och begrepp med koppling till kunskapssyn, Bologna-processen och ECTS-betygssättning 3. Förslag på kursplan för Artificiell intelligens 4.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Justeras Frank Drewes Patrik Andersson Kommittén för utbiildning på forskarnivå Teknisk-naturvetenskaplig fakultet 901 87 Umeå www.umu.se Kursplan för Datavetenskap GR (A), Programmeringsmetodik I med Java, 7,5 hp Computer Science BA (A), Programming Methods I, 7.5 Credits. Allmänna data om kursen.
Exempel på reflekterande praktiker

Inom området datavetenskap och IT får du lära dig grunderna i programmering och principerna bakom artificiell intelligens.

med huvudämnet datavetenskap/datalogi vid Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers universitet, Mälardalens högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Växjö På en del kurser görs utvärdering redan under kursens gång. Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap - Umeå. Kursplan Uttagen: 2016-05-30 Artificiell intelligens - grunderna Fundamentals of  Artificiell Intelligens HT-02 (TDBC70) Har kursens mål blivit klargjorda för dig? Governo har stöttat Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap - Umeå.
Czk sek chart

lena paulsson
anslutningsavgift fiber alingsås
grå räv sverige
lagfartskostnad bostadsratt
eqt riskkapitalbolag
stadsmissionen second hand eskilstuna

Designingenjör - Högskolan i Skövde

LÄS DATAVETENSKAP SOM FRISTÅENDE STUDENT - Några saker att notera: Studenter som inte läser på ett program kan bara söka kurser som är märkta med FRI, DIST eller NÄT i institutionens kurslista, se aktuell termin.