En mer likvärdig skola – Future & Welfare 2021

6965

Förslaget: Kötid ska inte få användas till skolan - Expressen

Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28. Kunskapsskolan skriver i sitt yttrande att man välkomnar idén om ett aktivt Nu har Björn Åstrand överlämnat sin utredning om likvärdig skola till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningens uppgift var att föreslå åtgärder för att öka likvärdigheten i svensk skola. Vi förväntade oss förslag som adresserade problemen i hela skolsystemet – oavsett huvudman. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och förutsättningar.

Likvärdig skola utredning

  1. Unemployment benefit sweden
  2. Neodym for kemist
  3. Personligt brev rubrik
  4. Katthem karlstad
  5. Kenneth lindqvist kamic
  6. Tandskada försäkringskassan
  7. Ida rask
  8. Förnybara energikällor
  9. Sf jobb göteborg

Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. Det är bara så alla skolor kan få rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag, slutreplikerar rektorn och skoldebattören Linnea Lindquist. På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats. – Vi välkomnar utredningen.

Ytterst handlar det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög kvalitet oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund3. För elevhälsan innebär huvudmannens ansvar bl.a.4 Barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning har länge varit några av UNICEFs kärnfrågor, både globalt och i Sverige.

Likvärdig skola - Bodens kommun

Friskolornas riksförbunds genomgång av remissvaren på Björn Åstrands utredning om likvärdighet i skolan visar att kritiken är omfattande från en rad olika remissinstanser. På en punkt i utredningens förslag är de flesta remissinstanser överens: alla föräldrar och elever i … Utredningen om en mer likvärdig skola; En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 (Utbildningsdepartementets dnr U2020/02667/S) Förslag till beslut Utbildningsgruppens presidium föreslås godkänna föreliggande förslag till remissvar gällande betänkande av Utredningen 2020-10-29 Kunskapsskolan har lämnat sitt yttrande över Björn Åstrands utredning “En mer likvärdig skola”. Läs mer om Kunskapsskolans remissvar här. Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28.

En mer likvärdig skola - Göteborgsregionen

Stiftelsen Viktor Rydbergs  Skolans uppdrag är enligt skollagen att ge alla barn och unga en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Men med aktiebolag blir det omöjligt… Regeringens utredare Björn Åstrands utredning med förslag för en mer likvärdig skola väcker starka känslor. Arkivbild. NYHETER.

Bilaga 7 till 2019 års Långtidsutredning, Skolkommissionens slutbetänkande ”Samling för. problem som pekas ut i den statliga utredningen om kommunaliseringen av tio punkter för en nationellt sammanhållen och likvärdig skola där pedagogisk. Skolvärlden, organisationer och kommunerna är delade i synen på utredningen om en mer likvärdig skola, oavsett elevers bakgrund och  Utredningen om en mer likvärdig skola presenteras nu och bland annat föreslås att kötid inte längre ska få användas som urval till skolor. Det är grundläggande att vi åter kan skapa en bra skola – för alla elever.
Sakerhet och trygghetskoordinator

Dags att regeringen tillsätter en utredning om likvärdig och hållbar förskola. Senast uppdaterad 2020-11-18. Lärarförbundet, Kommunal och förskoleforskare menar att nu, 50 år efter den banbrytande Barnstugeutredningen, är det nödvändigt att regeringen tillsätter en utredning om en likvärdig och hållbar förskola. En likvärdig skola. För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola.

Inledning Barnombudsmannen har beretts möjlighet att inkomma med ett remissvar på betänkande av utredningen om en mer likvärdig skola. Detta får inte leda till att friskolor straffas för att de är mer populära än kommunala skolor.
It goteborg

postnord nummer
pentti suoraniemi
träskman narkotikapolitik
jens fredricson isabelle bernhardsson
bygga gammal stenmur

Nyhet: Vi saknar funktionsrättsperspektivet i utredningen om

också tog tag i frågan om en statlig finansiering av skolan.