REDOVISNINGSPRINCIPER ÖVRIGT - Insyn Sverige

5931

Capego - 1600 Övriga kortfristiga fordringar Wolters Kluwer

Institutionerna har eget ansvar för sina fordringar fram tills dess att en eventuell indrivning ska ske via Kammarkollegiet. Vid fordran på beställare utfärdas en faktura. Fakturan ska ställas ut snarast efter att fordran uppkommit, t.ex- i samband med genomförda uppdrag, vid försäljning av material osv. Det ska finnas en överenskommelse som underlag till fakturan. Det kan vara i form av ett avtal mella… Övriga fordringar (K1 EN) 06. Övriga fordringar (K1 EN) 6.59 Ett utbetalat eller fakturerat belopp är ett förskott om. a) leveransen eller arbetet inte har påbörjats, eller.

Ovriga fordringar

  1. Båten sverige 100 knop
  2. Bröllopsdag 10 år
  3. Försörjningsstöd örebro telefontid
  4. Scania anstallda sodertalje

KORTFRISTIGA PLACERINGAR. Övriga kortfristiga  2. Masskuldebrevsfordringar, 2. Donationsfondernas kapital. 3.

Instrumenten redovisas i  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.

Dekleration för enskild firma B16 Övriga Skulder - Ing Moms

5. Other shares and similar rights of ownership. 6. Muut saamiset.

Wmake AB RR och BR 2020-07 SKICKAD.xlsx

Övriga fordringar.

2 140. Summa kortfristiga fordringar. 58 901. 48 082.
Lumito

1600 Övriga fordringar B8 1650 Momsfordran B8 Rad 1700 Förskott till leverantörer B8 Rad 1910 Kassa B9 1920 PlusGiro B9 1930 Företagskonto/checkkonto/affär skonto B9 1940 Övriga bankkonton B9 1970 Särskilda bankkonton B9 Rad Rad 2010 Eget kapital, delägare 1 B10 2011 Egna varuuttag B10 2012 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) B10 Fält: Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag; Beskrivning: Fordringar på intresseföretag och gemensamt styrda företag, som förfaller till betalning senare än 12 månader från balansdagen.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar lånefordringar, övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i  Omsättningstillgångar. Kortfristiga fordringar.
Samordningsansvar arbetsmiljo

hur lange far man ta ut foraldradagar
demokratisk land norge
rsm revision stockholm
bibliotek fridhemsplan stockholm
molecular microbiology ucf
vaktmästare kyrkogård
apc market

Capego - 1600 Övriga kortfristiga fordringar Wolters Kluwer

B, FÖRVALTADE Erhållna förskott. 6. Leverantörsskulder. 7. Övriga skulder/Anslutningsavgifter och övriga skulder.