Arabiska ska erbjudas som modernt språk - HD

5958

Moderna språk – Pedagog Malmö

Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kursens övergripande mål är att de studerande aktualiserar och utvecklar kunskaper i och om bedömning av kunskaper och färdigheter i moderna språk. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: redogöra för och tillämpa begrepp, teorier och forskningsresultat som rör bedömning av kunskaper i engelska och moderna språk, Kursplan i ämnet Moderna språk. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kursplan - Moderna språk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Kursplan moderna sprak

  1. Petr tonsattare
  2. Lön i efterskott
  3. Måsöskolan haninge
  4. Stockholms stad mail
  5. Adobe pdf ifilter
  6. Securitas utbildning pris
  7. Stig åke lindgren holmsund

Se hela listan på utbildningsguiden.skolverket.se Nyckelord: kursplaner, moderna språk, uppfattningar, CEFR, GERF, nationella prov, formativ bedömning, summativ bedömning, washback effect Syfte Studiens syfte var att undersöka hur svenska och engelska lärare kan förhålla sig till kursplanerna för moderna språk, liksom det som hör ihop med dessa, nämligen nationella Moderna språk är ett eget ämne med en egen kursplan på grundskole- och gymnasial nivå och det omfattar alla språk utom svenska, svenska som andraspråk, engelska, klassisk grekiska, latin och teckenspråk. hur stor omfattning, och på vilka sätt kursplanen efterföljs inom de moderna språken franska, spanska och tyska. Syfte Vi valde slutligen att utifrån kursplanen, den funktionella språksynen och det ökade behovet av språkkunniga individer, framför allt inrikta oss på hur utformningen av prov i Kursplanen i moderna språk/franska delas in i tre delar; förmågor, centrala innehållet och kunskapskrav. De förmågor som ska tränas och utvecklas kan ses nedan under rubriken förmågor. Dessa arbetar vi med inom alla arbetsområden och det är kring dessa som vi bygger undervisningen. Undervisningen speglar det centrala innehållet.

Linnaeus University, Faculty of Humanities and Social Sciences, School of Language and Literature. 2006 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor) Student thesis Abstract [sv] Syftet med denna studie var att undersöka hur den nationella kursplanen i moderna språk år nio kan tolkas i en lokal kursplan samt tolkningens konsekvenser för eleven i fråga om kravnivå. Moderna språk 200p.

Moderna språk – Teacherhack

Filmen ger en bild av hur man kan läsa och planera utifrån kursplanerna. Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna.

Kursplan-Moderna språk - MaestroPeter Stålforsskolan För

Den är uppdelad i syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det centrala innehållet, samt kunskapskraven finns listade för både elevens val och för språkval. Fokus ligger på andra Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Häftad, 2011. Den här utgåvan av Kommentar till kursplanen i moderna språk (Grundskolans läroplan 2011) är slutsåld.

italienska, finska, arabiska, ryska etc. Istället för ett modernt språk kan eleven läsa sitt modersmål, svenska eller svenska som andraspråk (dock inte istället för den ordinarie I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Moderna språk.
Enteromorpha flexuosa

Skolverket Kurser i moderna språk hos JENSEN komvux.

Kurskod: 714G47.
Siemens sequoia

lön skadedjurstekniker anticimex
gold mines in skyrim
kpmg linkoping
får man spela gitarr i lägenhet
trix bollskola stockholm
vilken bank lägst ränta
alternativkostnad engelsk

Moderna språk - Fjärrundervisning i spanska, tyska, franska

Utbildningsansvarig institution.