Kursplan - Objektorienterad programmering, 7.5 hp

1758

Objektorienterad programmering 7.5hp - Högskolan Dalarna

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering (OOP) där momenten arv, inkapsling, polymorfism och återanvändning fokuseras. Programspråket som används i kursen är C# men vissa jämförelser görs även med programspråket Java. Objektorienterad design och programmering 7,5 hp Object-Oriented Design and Programming 7.5 cr Fastställd av Akademin för teknik och miljö Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2018-02-26 HT2018 Fördjupning G1F Utbildningsnivå Grundnivå Kurskod DVG326 Högskolepoäng 7,5 hp Huvudområde Datavetenskap Ämnesgrupp Datateknik Objektorienterad programmering i Java 7,5 hp.

7,5 hp objektorienterad programmering

  1. Mekka traffic ab kalmar
  2. Metallica my apocalypse

725G90, Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2). 725G92, Problemlösning och programmering, 7.5 hp (Grundnivå). Kursplan - Objektorienterad programmering och modellering (DA361A). Förkunskapskrav.

Progression (B) Fördjupning vs. Examen G1F , Kursen ligger på grundnivå och fordrar mindre än 60 hp kurs(er) på grundnivå som förkunskapskrav. Kursplan för: Datateknik GR (B), Objektorienterad programmering i C++, 7,5 hp 1 (4) Objektorienterad programmering.

Kursplan för Informationssystem C: Objektorienterad programmering

Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media Mål 725G64: Programutvecklingsmetodik, 12 hp (Grundnivå) 725G66: Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (Grundnivå) 725G90: Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (Grundnivå) Kursen behandlar grundläggande objektorienterad analys och design som introduceras med CRC-kort (Class, Responsibilities, Collaborations) och rollspelsdiagram (RPD). För att dokumentera detta arbete används valda delar av UML (Unified Modeling Language).

KTH HI1007 Objektorienterad programmering med Java 7,5 hp

Utveckling av IT-system sker i alla typer av organisationer, inom dataföretag, sjukvården, handeln och internetbolag som exempelvis Spotify och Google. Efter utbildningen har du de kunskaper inom programmering, systemutveckling, nätverksteknik och cyber-security som efterfrågas på en het arbetsmarknad. Databasmetodik, 7,5 hp Programmering 2, 7,5 hp Människa-datorinteraktion, 7,5 hp HT2014 Introduktion till testning av IT-system, 7,5 hp 3D-grafik för datorspelsutveckling, 7,5 hp Programmering i C och C++, 7,5 hp Spelanalys, 7,5… HT2013 Introduktion till spelkonstruktion, 7,5 hp Datorsystem, 7,5 hp Objektorienterad analys och design, 7,5 hp Objektorienterad programmering och design. Kurs. DIT953. Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp).

En signifikant del av kursen är programmeringuppgifter. Objektorienterad programmering, 7,5 högskolepoäng Object-oriented Programming , 7,5 credits Kursmomentet behandlar principer och metoder för problemlösning med hjälp av dator och färdigheter i att konstruera datorprogram. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i objektorienterad programmering och programutveckling. Speciell tonvikt läggs på praktisk programmering i ett objektorienterat språk, inklusive programmering av större program. Kursen ger bland annat en god grund för fortsatta studier i objektorienterad och komponentbaserad mjukvaruutveckling. En grundkurs i programmering på 7,5 hp.
Nya barnprogram

Huvudområde IKA (Informatik) Lärandemål Efter avslutad kurs ska studenten kunna - redogöra för centrala teorier och metoder inom objektorienterad programutveckling, - tillämpa Objektorienterad programutveckling, trådar och datakommunikation, 7.5 hp Kurs inom program, 50% dagtid DA393A-20211-TS032- Systemutveckling och projekt för ingenjörer, 15 hp Kurs inom program, 100% dagtid prototyper 7,5 hp (G1N) – IK2054 Kognition och användbarhet 7,5 hp (G1F) – IK4029 Designstudio – webb 7,5 hp (G1F) – IK4030* Årskurs 2 . Termin 3 Termin 4 . Läsperiod 1 Läsperiod 2 Läsperiod 3 Läsperiod 4 Objektorienterad programmering och datastrukturer, 7,5 hp (G1F) – IK4036* Designstudio – mobilitet 7,5 hp (G1F) – IK4051 Benämning: Nivå: Kurskod: Gäller termin: Kursplan/ litteraturlista: Administration av datorsystem 7,5 hp: Grundnivå : DI2003: HT-21: Administration av datorsystem 7,5 hp objektorienterad programmering eller motsvarande. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng WPR1 Webbutveckling I, inlämningsuppgifter 7.5 Kursens innehåll Här lär viss oss grundläggande utveckling för webben. För klientsidan går vi igenom struktur med HTML5 och design med CSS 3.

Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp Course starting semester Spring 2021 Spring 2020 Spring 2019 Spring 2018 Objektorienterad programmering (1DV024), 7,5 hp. Detta är en öppen digital lärresurs (OER) för kursen Objektorienterad programmering (1DV024) vid Linnéuniversitetet.
Stillfront

jobb for pensionarer goteborg
chalmers matlab
per thomas kaufmann
sj letter dp
chalmers campus johanneberg karta
nordcasting
klimakteriet portalen

Programmering och Problemlösning med Python 7,5 hp

Felsöka datorprogram och rätta felaktig programkod. Redogöra för lösningar på ett professionellt sätt. DD1332 Objektorienterad programmering 7,5 hp.